Безопасен ли е дизела за отопление за дома?

Знаете ли, че нафтата е един от най-популярните източници на гориво, но е и един от най-безопасните, тъй като дори не е запалимо при стайна температура? В тази статия заедно с консултантите в търговията с дизелово гориво за отопление от Горрел ще споделим с вас как работи то и какво го прави един от най-безопасните начини за отопление на дома ви.

Принцип на действие на горивото за отопление

Отоплителното гориво, понякога наричано нафта или газьол, се съхранява в резервоар за гориво във вашия дом, към който е свързана отоплителна ви система. Този резервоар обикновено се намира в мазето или гаража, но понякога може да бъде намерен извън дома или под земята. Цистерна с дизелово гориво трябва да дойде и да напълни резервоара с нафта, за да сте сигурни, че системата ви е заредена и готова за отоплителния сезон.

Когато стартирате отоплението във вашия дом, дизеловото гориво за отопление се изтегля от резервоара чрез помпа към горелката или чрез гравитацията към горелката. Веднъж достигнал точното място, процесът на запалване се извършва, както следва:

  • Отоплителното гориво се изтегля от резервоара през маслен филтър, за да се филтрират всички частици или замърсители.
  • Горелката предварително загрява горивото и активира вентилатор, който обогатява с кислород, за да запали горивото.
  • След това нафтата преминава през дюза, където се пулверизира (превръща се във фина мъгла), загрява се допълнително и се запалва, за да се получи пламък.
  • Сензор вътре в системата потвърждава, че е възникнало запалване и системата продължава да изгаря горивото, докато термостат вътре в устройството му каже да спре.

Безопасно ли е отоплението с газьол?

Тъй като дизеловото гориво за отопление трябва да бъде пулверизирано и нагрято до 60 ° C, преди да може да бъде запалено, то се счита за изключително безопасно. Всъщност, ако трябва да пуснете кибрит в кофа с нафта, кибритената клечка просто ще изгасне (все пак не опитвайте това у дома – тъй като горивото смърди!). Това е така, защото отоплителното масло не е запалимо в течна форма.

Проверете резервоара си в изправност ли е?

Основното нещо, за което трябва да внимавате, ако домът ви се отоплява с нафта, е правилно да я се съхранявате в сигурен резервоар. Ако резервоарът ви е под земята и е на възраст над 30 години, препоръчваме да го извадите и да инсталирате резервоар (или резервоари) във вашия дом. Това ще предотврати евентуална опасност за околната среда, която може да възникне вследствие на нежелан теч от подземния резервоар.