Видове обработки, за които имате нужда от качествен култиватор

Култиватори

В агротехническия план на едно земеделско стопанство са заложени различни видове обработки. В зависимост от това какви са отглежданите култури се прилагат дълбока оран, култивиране, дисковане и други. Всяко от мероприятията си има своята роля, която е свързана с това да се подобри качеството на земния слой и да се установят благоприятни условия за отглеждане на съответните растения. Предложенията днес пристигат от категорията на култиватори MASS, които се дефинират като едни от универсалните решения, с които можете да подобрите рентабилността, устойчивостта на почват на ерозия както и повишаване качеството и количеството на реколтата.

Какво споделят опитните земеделци

Днес работата в земеделското стопанство не просто призвание. Това е отдаденост във всеки един момент и по всяко време от годината. За да се поддържа в добро състояние земята изисква торене, обработване и грижа. За да се повиши производителността и за да се намалят разходите, които са неизбежни при обработката на почвата е важно да подходите абсолютно отговорно. За бърза и ефективна работа, максимално улеснение и минимализиране на текущите разходи инвестирайте в подходящия култиватор от MASS, с чиято помощ ще можете:Окопен култиватор за лавандула

  • Да разрохквате почвата и да подпомогнете аерирането ѝ;
  • Да се справите с упоритата плевелна растителност;
  • Да се натори и осигури равномерно разпределяне на различни подобряващи вещества, които целят намаляване на вредителите и повишаване качествата на почвата с цел добри резултати;
  • Оптимизиране на разходите, поради това, че култиваторите на MASS се предлагат с различна работна ширина, така че да могат да работят ефективно.

Предсеитбена подготовка, култивиране по време на вегетация на растенията както и разрохкване на почвата след оран или дисковане са част от дейностите, за които качествените култиватори MASS ще вземат активно участие. Изберете модела, който е необходим за стопанството ви – стърнищен, с пружина, за отглеждане на лавандула, S-образен или друг. Инвестирайте в бързото, коректно и сигурно обработване на големи площи с подходящия прикачен инвентар.