Видова квалификация при термопомпите

термопомпа въздух вода

Доста се заговори в отоплителния бранш за термопомпите през последните няколко години. Когато домакинствата правят ремонт или пък купуват нов имот то определено това, което предлагат експертите са именно термопомпи – https://www.balkanenergy.bg/, тъй като това са не само иновативни начини за осигуряване на комфорт и отопляване на дома в пълни мащаби, но се осигурява и средство, с което се реализират добри икономии. Идеята на този тип отопление е да инвестирате повече, но възвръщаемостта е  експресни темпове, а ефективността най-голя в сравнение с всеки друг отоплителен уред, който се предлага на пазара. Днес ще ви разкажем за трите типа термопомпи както и това какви са техните особености по отношение на инсталация и енергийна ефективност.

Аеротермални термопомпи

Това е първия основен и най-масово предпочитан вариант, защото се оказва и най-лесен за инсталиране. Принципно тези модели приличат на климатици, тъй като енергийния ресурс, който използват е именно температурата от околния въздух. Всъщност уреда е комбинативен и може да осигури пренос на извлечения топъл въздух до всяко едно помещение като принципа наподобява работата на хладилник, но в обратен режим на работа.

Този вид термопомпи се определят като едни от най-елементарните, но пък доста ефективни. Те са изключително добри, защото са приложими както за многоетажни сгради така и за всякакъв друг тип имоти, които бихте желали да отоплявате с ниски разходи. Удобствата, които предоставят могат са бъдат описани в следния ред:

 • Адаптивни уреди към различни по вид и година на строеж сгради;
 • Висока ефективност;
 • С едно външно и съответния брой вътрешни тела можете да отоплявате оптимален брой помещения;
 • Бърза възвръщаемост на инвестицията;
 • Лесен монтаж;
 • Ниски експлоатационни разходи;
 • Икономични.

С до 70 % ще отчетете спад на сметките за електричество с използването на тези отоплителни уреди. Но това не е всичко. За да бъдат още по-рентабилни производителите предлагат също така и възможност за режим охлаждане както и подгряване на топла вода.

Геотермални термопомпи

Самото наименование на вида показва, че възобновяемия източник на енергия, който се използва за функционирането на този тип е именно топлината от земните недра. Това са още по-ефективни решения, на за да можете да ги приложите е необходимо да имате предвид следното:термопомпа

 • Необходимо е извършване на проучване на температурата на почвата с оглед на това да се осигури оптимална ефективност при отопление;
 • Вида е приложим за къщи, както и сгради ниско строителство;
 • С тях спестявате над 75% от разходите за отопляване;
 • Целогодишно можете да си осигурите топла вода за бита;
 • Използват се както в режим отопление така и охлаждане;
 • Не всички райони в страната а подходящи за инсталиране на такива термопомпи;
 • Монтажа е по-сложен и изисква квалифицирана намеса от професионален екип.

Всичко това показва, че първоначалната инвестиция, която ще трябва да направите не е малка, но пък както и при аеротермалните темповете на възвръщаемост са бързи, което оправдава интереса и към този вид енергийно ефективни уреди.

Хидротермални

Възобновяеми източник на топлинна енергия, който се прилага при този тип термопомпи са именно подземните води. Предвид това, че се говори за една постоянна температура между 7°С и 14°С то това идва да покаже, че смисъла от прилагането и инвестирането в такива уреди е напълно оправдано. Хидротермалните термопомпи също както и геотермалните налагат по-високи първоначални инвестиции, поради провеждане на аналитично проучвателно изпитване на водете от близките водоеми или тези на подпочвените води. А това е разходоемък процес, при който се провеждат конкретни сондажни действия.

Това, което е необходимо да отбележим за тях е, че:

 • Енергийно ефективни са;
 • Използват енергията от подпочвени води или други води източници;
 • Изискват монтаж от специалист;
 • Икономични и екологични са.

В своя каталог от balkanenergy.bg представят едни от водещите производители на термопомпи, а именно PellasX, PHNIX, Viessmann, Toshiba и други.